GRID VIEW LIST VIEW

Naranca omot

Naranča (pjesme)

BESPLATNA KNJIGA! Jozefina Dautbegović (Mogućnosti, 1-3/2009, Split): “…Mislim da je knjigom Naranča D. Burazer formirala prepoznatljivu autorsku poetiku kojom propituje temeljne predstave o stvarnosti. …nastavi čitati