GRID VIEW LIST VIEW

Molitveni dah omot

Molitveni dah (Izabrane pjesme)

Radi se zanimljivoj poeziji, koja traži pažljivog čitatelja, i onog akoji želi sam otkrivati ona prava značenja. Ovo je prvi objavljeni izbor Brankove poezije u Hrvatskoj. …nastavi čitati